14.09.2016 
​Fiskeriforhandlingene har vært krevende og etter første dags forhandling ble det enighet om en pause i forhandlingene.


 Tirsdag og onsdag denne uken var det igjen duket for forhandlingene med Fiskebåt om revisjon av overenskomsten/tariffavtalen. Og nok engang ble partene enige om å ta pause i forhandlingene.

Stridens kjerne
Det har i flere år hersket store uenigheter mellom partene og da spesielt på strukturtrekk på en 4. kvote. De tre sjømannsorganisasjonene Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffisersforbund og Det norske maskinistforbund har i dette stått samlet og vært helt klare på at strukturtrekk på den 4. kvoten er helt uaktuelt. Fiskerinæringen går for tiden meget godt. Et ytterligere strukturtrekk på kvoten vil medføre en nedgang i lønnen til de seilende og en større andel til rederne.

De seilende på fiskebåt har et todelt lønnssystem, som består av hyre og lott. Hyren er forholdsvis lav og fast, mens lotten er variabel i forhold til størrelsen på fangsten.

Det er ikke gitt at fiskerinæringen i fremtiden vil ha like stor avkastning som den har i dag, og da vil et høyere strukturtrekk medføre ytterligere nedgang i lønnen til de seilende. Man kan sammenlikne det med en industrivirksomhet, hvor de ansatte blir krevet nedsatt i lønn, for at industrieieren skal få større utbytte. Ved et nytt strukturtrekk på den 4. kvoten, kan dette også medføre at kvoter slås sammen, at båter blir solgt og de seilende (våre medlemmer) mister sine jobber.

Fiskebåt hadde ved oppgjøret i år de samme kravene som i 2015. Oppgjøret i 2015 ble først ferdigforhandlet i januar 2016, og da ble overenskomsten/tariffavtalen ble prolongert uten endringer.

Utvalg jobber videre med utfordringene
Årets forhandlinger startet tirsdag denne uken, men allerede samme ettermiddag ble partene enige om å ta en pause fra forhandlingene.  Det er også enighet om å sette ned et engere utvalg bestående av to personer fra hver av organisasjonene og to fra Fiskebåt. Det engere utvalget skal jobbe med de utfordringene som ligger i kravet fra Fiskebåt om eventuelt nytt strukturtrekk på den 4. kvoten og de kravene organisasjonene har fremmet overfor Fiskebåt.

 

Hovedkravene fra organisasjonene er:

Ingen trekk på grunnkvoten
Innføring av en rederifinansiert pensjon (OTP)
Sykehyre økes fra 6 – 12 måneder
Innføring av Loss of license
 

Det er i utgangspunktet tre alternative utveier i dette oppgjøret:

Partene blir enige om en revidert overenskomst/tariffavtale.
Partene blir enige om å prolongere gjeldende overenskomst/tariffavtale.
Partene kommer ikke til enighet og det skrives bruddprotokoll som sendes Riksmekleren for mekling.


Rune Johnsrud
Forhandlingssjef
rj@dnmf.no

På bildet: Ulf Brekke og Rune Johnsrud fra administrasjonen, Bjørn Sætrevik og Bård Hagen fra forhandlingsutvalget.​ Foto: Omar Jørgensen.