09.05.2017 
Fremskrittspartiets landsmøte har i helgen sikret et bredt flertall for en offentlig utreding av Norges handlingsrom som nasjonal- og kyststat til å kunne stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann og på norsk sokkel. Det norske maskinistforbund er glad for at Frp har snudd i denne viktige saken. 

 
En konsekvens av denne snuoperasjonen er at det nå et bredt flertall i Stortinget som mener regjeringen må starte arbeidet med utredning. Vi forventer derfor at Frp nå bruker sin deltakelse i regjeringen for å sikre at denne utredningen blir igangsatt umiddelbart. Arbeidet må i det minste være godt i gang før sommeren. 

Utredningen må ha et bredt mandat som dekker alle aspekter av saken, være partssammensatt og belyse hvilket handlingsrom Norge har når det gjelder å stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, sikre like konkurransevilkår for både sjøfolk og rederier.

DNMF ønsker å være en konstruktiv og positiv bidragsyter til dette arbeidet. Vi har sterk tro på konkurransekraften til våre sjøfolk. Vi krever ikke særbehandling. Vi ønsker muligheten til å konkurrere om arbeidsplassene nå og i fremtiden, og samtidig kunne bo og leve i norske kommuner.

Hege-Merethe Bengtsson
Administrerende direktør
DNMF
hmb@dnmf.no