26.01.2018 
2018 er det hovedoppgjør, hvor alle tariffavtaler og overenskomster skal revideres.​

 ​2018 er et år med hovedoppgjør, hvor alle tariffavtaler og overenskomster skal revideres. Det Norske Maskinistforbund har i den anledning sagt opp følgende avtaler i offentlig sektor:
Hovedtariffavtalen i kommunal sektor
Hovedtariffavtalen i KS bedrift (Bedriftsavtalen og Energiavtalen)
Overenskomsten i Oslo kommune, dokument 25
Overenskomsten for spesialisthelsetjenesten i Virke
Overenskomsten for virksomheter i Virke
Hovedtariffavtalen i statlig sektor er sagt opp av hovedorganisasjonen Unio.

Alle overenskomster på tariffområdet Spekter (helseforetakene), er sagt opp av hovedorganisasjonen Unio.

Den foreløpige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget (TBU-rapporten) kommer 26. februar. Denne rapporten viser fasiten for lønnsoppgjørene i 2017 og hva overheng og glidning er blitt inn i hovedoppgjøret 2018. Den endelige rapporten vil foreligge medio – ultimo mars.​

Hovedoppgjøret i statlig sektor begynner 5. april 2018.
Hovedoppgjøret i kommunal sektor begynner 11. april 2018.