Kjære medlemmer av Det norske maskinistforbund,

Nå er tiden for å stå sammen!

Ekstraordinære tider setter nye krav til hvordan vi jobber og hvordan vi takler arbeidshverdagen. Det setter også nye krav til samholdet, solidariteten og støtten vi gir hverandre. Våre medlemmer vet at det er forventet at vi skal bistå i krisetider. Det har vi alltid gjort, og det vil vi alltid gjøre. Det er i tider som disse vi viser hva vi er laget av.

I dag står vi i en situasjon vi ikke har sett lignende til siden 2. verdenskrig, med omfattende og inngripende tiltak i hverdagen vår. Oppsigelser, permitteringer og frykten for å ikke ha en arbeidsplass å gå til henger over oss. Det gjør hverdagen utfordrende og usikker.

Det norske maskinistforbund gjør alt vi kan for å bidra til at våre medlemmer har en trygg arbeidsplass å gå til, både i dag og i morgen. Våre tillitsvalgte og ansatte kjemper en daglig kamp for å ivareta våre rettigheter, og for å sikre at maskinistforbundets medlemmer får den trygge arbeidshverdagen dere fortjener.

Situasjonen viser også viktigheten at en høy organisasjonsgrad og engasjement i samfunnet. Det norske maskinistforbund har i dag, og vil fortsette å trenge sterke stemmer som bidrar til at de rette tiltakene kommer på plass. Vi trenger medlemmer som deltar i diskusjonen, krever plassen sin og sørger for at vårt budskap gjenspeiler ditt behov. Vi trenger en organisasjon som står sammen, og bidrar i dugnaden.

Skal du bli hørt må du være med. Som forbundsleder er derfor min oppfordring til dere å kreve deres plass. Krev at din stemme blir hørt og vis den styrken som bor i vårt fantastiske forbund.

Som forbundsleder er jeg stolt av den jobben dere gjør og jeg er stolt av det vi representerer. Sammen. Nå er ikke tiden for meg og mitt, nå er tiden for oss og vårt. Bli med oss i arbeidet med å sikre en trygg arbeidshverdag for alle våre medlemmer.

Jarl Gunnar Faksvåg
Forbundsleder