15.05.2014 

Det har vært enighet om kravene til årets oppgjør helt fra tariffkonferansen og frem til meklingen ble avsluttet med enighet om en løsning natt til 15. mai, uttaler forbundsleder Bjørn Andreassen på vegne av styret og de to øvrige styremedlemmene Hans Morten Rachløw og Tore Kjøsnes. Kravene har vært tydelige og har vært støttet av forbundstyret som har fulgt hele prosessen fra tariffkonferansen og frem til meklingen ble avsluttet.

Forbundstyret takker for arbeidet som er gjennomført, både i forhandlingsutvalget og i administrasjonen som har stått på for å få gjennomført forhandlingene og meklingene på en god måte. Videre takker forbundsstyret forhandlingsledelsen og de mange motiverte medlemmene som har stått klare til å aksjonere for kravene.

BA

Vi er imponerte over innsatsen, uttaler forbundsleder Bjørn Andreassen. Vi har vært tydelige i våre krav og konstruktive i forhold til å finne fremtidsrettede løsninger. Det har forhandlingsutvalget klart å gjennomføre til fulle og forbundsstyret har sluttet seg til vurderingene og den endelige innstillingen om å akseptere Riksmeklerens møtebok. Vi følger medlemmene i det videre arbeidet med å forbedre maskinoffiserenes fremtidige lønnsutvikling innen NHO Sjøfart området!