21.02.2019 
​​

 ​Forbundsstyret i Dnmf sin innstilling til Landsmøtet 2019, i saken om sammenslåing med ett eller flere andre forbund.

Landsmøtet 2015 ga Forbundsstyret i oppdrag å utrede eventuell sammenslåing med ett eller flere andre forbund. Utredningen fremlegges som sak på Landsmøtet for vedtak der.

Forbundsstyret kan fremlegge saken med eller uten innstilling.

Onsdag 20. februar fattet Forbundsstyret i Det norske maskinistforbund etter en omfattende utredning enstemmig følgende vedtak til innstilling til Landsmøtet:

«Det anbefales ikke sammenslåing med Nsof eller andre forbund».

(Sammenslåing med Nsof er behandlet særskilt, da det forelå en invitasjon fra Nsof til sammenslåing med Nsof og Nsf med LO som hovedorganisasjon. Det var ikke mulig for LO å motta alle Dnmf sine medlemsgrupper.

Innstillingen fremlegges Landsmøtet 18. og 19. september 2019 i Trondheim, for endelig avgjørelse).

Nsof:

Forbundsstyret begrunner sitt vedtak med at en sammenslåing med Nsof ikke gir mulighet for å organisere alle de medlemsgruppene Dnmf organiserer i dag. Dette er viktig både historisk og særlig for fremtiden med den teknologiske utviklingen, med tilhørende kompetansekrav også innenfor våre maritime yrker. Det er derfor svært viktig for Dnmf å fortsatt kunne organisere medlemmer både på sjø og land.

Andre forbund:

Forbundsstyret ser ikke å anbefale sammenslåing med andre forbund og anser Dnmf som et sterkt og fremtidsrettet forbund som evner selv å sko seg for fremtidens utfordringer.

Forbundsstyret anser det likevel svært viktig å ha godt og tett samarbeid med andre forbund, organisasjoner og aktører innenfor våre interesseområder.

Det var også viktig for forbundsstyret å sikre en partipolitisk uavhengighet.

 

Mer informasjon, kontakt:

Helge Andersen, leder av forbundsstyret, mobil 905 02 133, epost ha@dnmf.no

Lasse Westby, nestleder i forbundsstyret, mobil 958 94 138, epost lasse525@hotmail.com

 

FS møte februar 2019 foto HMB.jpg