04.10.2018 
​Utvalg foreslår en generell unntaksregel for fiskeflåten, og de begrunner det med hjemmel i ILO-konvensjonen. Dnmf har hatt medlem i utvalget.

 Rapporten som nylig ble levert, og som kan leses her, har tatt utgangspunkt i blant annet de undersøkelsene blant fiskere som viser at det er store variasjoner i praktiseringen av arbeids- og hviletiden. Det har også kommet frem at de største utfordringene er knyttet til fiskeriene som er sesongbaserte og arbeidsintensive perioder. Det var bakgrunnen for at Sjøfartsdirektoratet tidligere i år satte ned en arbeidsgruppe som fikk som mandat å foreslå hensiktsmessige løsninger innenfor de rammene som gjelder for internasjonale avtaler, som Norge er bundet av.  Nå er innstillingen klar.

Fagsjef i Dnmf, Odd Rune Malterud, har sittet i arbeidsgruppen. Han sier at gruppen har tolket reglene slik, at det er mulig med unntak, så lenge det er saklig begrunnet.


- Med utgangspunkt i den kritikken og misforståelsene som fremkom etter at det ble kjent at regelverket skulle begynne å praktiseres, deltok Dnmf aktivt i denne 3-parts-sammensatte arbeidsgruppen. Gruppen har blant annet jobbet sammen om å forme et endelig mandat, legge frem historikk, politikk, matematikk, tariffavtaler, lover og regler som danner grunnlag for en meget solid og god rapport som jeg vanskelig kan se at Sjøfartdirektoratet kan sende i retur, sier Odd Rune Malterud.

- Arbeidsgruppen står her sterkt samlet om en solid sikkerhetskultur som appellerer til eierskap og er absolutt nødvendig for å kunne drive sikkert og økonomisk innenfor de rammer som det bes aksept for, sier Malterud, og legger til at hviletidregelen må forøvrig ses i sammenheng med Norges innføring av både ILO og IMO sine vernebestemmelser, som samlet vil komme både det enkelte individ og hele samfunnet til gode.

Joakim Martinsen, fagsjef i Norges Fiskarlag, har ledet arbeidsgruppa. Han er enig med konklusjonen til Malterud.

- Etter en grundig gjennomgang av fiskernes utfordringer og lovverkets krav, mener arbeidsgruppen at dette er et godt forslag som næring og myndigheter bør stille seg bak.  Gruppen oppfatter at en har løst oppgaven innenfor mandatet, og at konklusjonene er enstemmig fra både arbeidstaker- og arbeidsgiver siden. Vi tror derfor at Sjøfartsdirektoratet vil godta forslaget, sier Martinsen.

 

Mer informasjon:

Assisterende direktør & fagsjef
Odd Rune Malterud

E-post: orm@dnmf.no
Mobil:   +47 913 21 563