Forhandlingene gikk over to dager. Forhandlingene startet fredag 7. november, og partene kom til enighet mandag 10. november kl 19.00.

Det norske maskinistforbund er fornøyde med resultatet og fikk medhold i sitt krav om økning av godtgjøring for overordnet hjemmevakt hvor beløpene nå er satt til kr. 245 for brannvesen med inntil 8000 innbyggere, minimum 295 kroner for brannvesen med innbyggere over 8000 og minimun 350 kroner per døgn for brannvesen med innbyggertall over 50.000.
Videre fikk Dnmf medhold i sitt krav om økning av risikotillegg til 22 kr per time og i at  tillegget utbetales for faktisk medgått tid per vakt og avrundes opp til nærmeste halvtime.

 

DNMFs advokat Marianne Haaland og forhandlingssjef for KS, Torfinn Thomassen.