​1. desember ble det avholdt forhandlingsmøte mellom Havforskningsinstituttet og DNMF og de to andre sjømannsorganisasjonene i Bergen. DNMF var representert ved Ulf Brekke (ub@dnmf.no) og Svein Roger Mandal (srm@dnmf.no). Det ble blant annet enighet om et generelt tillegg på 2,5 % som legges på alle hyresatsene og alle overenskomstens kronetillegg inkl. kostpenger økes med samme prosentsats.

Forhandlinger Havforskning 2014 SRM 2 (2) komp.jpg
​I Bergen: seniorrådgiver i DNMF, Svein Roger Mandal. (Foto: Ulf Brekke)
Forhandlinger Havforskning 2014 SRM 4 (2) komp.jpg
​I Bergen: serniorrådgiver i DNMF, Ulf Brekke (til høyre). (Foto: Svein Roger Mandal)