Etter en dag med forhandlinger 7. januar, ble DNMF sammen med de to andre sjømannsorganisasjonene og Norges Rederiforbund enige om å ta pause fra forhandlingene frem til i begynnelsen av mai og fortsette forhandlingene da. Årsaken til denne beslutningen er den vanskelige og usikre markedsituasjonen for offshore- og deep sea-industrien som har resultert i at flere skip er lagt i opplag og at mange av våre medlemmer som følge av dette er blitt permittert eller oppsagt. Partene kom fram til at det ville være til det beste for alle involverte at forhandlingene blir gjennomført innenfor mer forutsigbare økonomiske rammer. Det er viktig å presisere at utsettelsen ikke vil påvirke virkningstidspunktet av et fremtidig forhandlingsresultat.