17.10.2019  
​Første forhandlingsmøte om pensjonsløsning i dag. 

 

Lasse Westby, medlem av forbundsstyret, har ledet arbeidet med
særaldersgrensene på vegne av Dnmf. Foto: Jógvan H. Gardar

 

 
Medlemmer med særaldersgrense må sikres like gode pensjonsnivåer selv om de må gå av tidligere, mene Dnmf og vår hovedorganisasjon Unio.
 
Vi forventer at de tilpasningene vi forhandler fram fortsatt skal gjøre det attraktivt å jobbe i disse yrkene. Og at de løsningene vi finner gjør det attraktivt å rekruttere til disse yrkene.

 
Disse gruppene representerer høyt kvalifisert arbeidskraft som det er stor etterspørsel etter. 

 
- Vi må finne gode løsninger som sikrer pensjonsnivået for de som har særaldersgrense. De skal fortsatt kunne gå av tidligere enn andre uten å tape pensjon, sier Unio-leder Ragnhild Lied. 

 
Særaldersgruppene representerer viktig kompetanse som vi vil trenge mer av. Løsningene må gjøre det attraktivt for det offentlige å rekruttere til disse stillingene. 

 
Forhandlingsfristen er satt til 31. oktober i år. 

 
Snaut 100.000 ansatte i Unios forbund har særaldersgrense, de fleste jobber i brann og redning, i politiet og i helsesektoren. 

 
På vegne av Dnmf har hovedtillitsvalgt i Bergen Brann og medlem av forbundsstyret i Dnmf, Lasse Westby, ledet forbundets jobb i denne saken, sammen med admninistrerende direktør, Hege-Merethe Bengtsson.

 
For ytterligere opplysninger, kontakt:

 
Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
E-post: hmb@dnmf.no
Telefon: +47 24 14 83 79