21.11.2018 
Det har i dag vært forhandlinger mellom KS og Dnmf om revisjon av SFS 2404 Brannavtalen.​

 ​Det har i dag vært forhandlinger mellom KS og Dnmf om revisjon av SFS 2404 Brannavtalen.

På oppfordring ønsket KS å prolongere avtalen frem til 1. juli 2019.

Dette på grunn av EU-dom C-528/15, som kan ha innvirkning på særavtalen.

Dette gjelder brannmenn med hjemmevaktordning.

Det vil fra KS sin side, bli gjennomført en spørreundersøkelse om dette rundt om i kommunene, som skal være ferdig innen 1. mars 2019.

Det vil deretter bli nedsatt et partssammensatt utvalg som skal se på hvilken innvirkning dommen kan ha på særavtalen.

Dnmf har derfor ikke overlevert våre krav på endringer i særavtalen, men vil utsette dette til forhandlingene våren/forsommeren 2019.

Dette vil ikke ha noen praktisk betydning for Dnmf sine krav.

Alle forbundene som har egen partsrettighet til denne sentrale særavtalen, har akseptert prolongeringen.

Dette gjelder foruten Dnmf, Fagforbundet, Delta, og Tekna/Nito.

Fra Dnmf deltok Lasse Westby (tv) og Rune Johnsrud.