27.04.2016 
​Lønnsoppgjøret i offentlig sektor (stat, kommune og Oslo kommune) er nå inne i den avsluttende fasen.

 
Partene forhandler om nye reviderte hovedtariffavtaler/overenskomster og om økonomi. Rammen for oppgjøret skal ligge på noenlunne det samme som i privat sektor, det vil si cirka 2,4 %.

Hvis partene i  de enkelte områdene ikke er ferdig innen fristen, som er 30. april kl. 24.00, går det enkelte lønnsoppgjøret til mekling hos Riksmekleren.

En eventuell mekling vil mest sannsynlig finne sted i uke 25.

Rune Johnsrud
forhandlingssjef
rj@dnmf.no