DSOs forhandlingsdelegasjon møtte i lokalene til Norges Rederiforbund klokka 12 i dag.

DSO forhandler parallelt med IE og SAFE. Av forhandlingstekniske grunner kan vi ikke gi detaljer fra forhandlingene.

DSO er en sammenslutning mellom Det norske maskinistforbund og Norsk Sjøoffisersforbund opprettet for å ivareta lønns- og arbeidsvilkår for ansatte og sertifikatpliktige stillinger i oljenæringen. 

 

Forhandlingsutvalg 1 komp.jpg

DSOs forhandlingsutvalg er på plass i Rådhusgata 25.

Ved forhandlingsbordet 3 komp.jpg

Ved forhandlingsbordet: Rune Røine (NSOF) og Håkon Eidset (DNMF).