11.04.2018 
Unio kommune overleverte i dag det første kravet i årets lønnsoppgjør i KS-området. – Kampen i årets oppgjør vil stå om rammen og fordelingen av pengene, sier forhandlingsleder Steffen Handal. ​​​

 
​​Partene i KS-området møttes i dag til forhandlingsstart i årets hovedtariffoppgjør. Kommunene har store utfordringer med å rekruttere og beholde flere av Unios medlemsgrupper. Kommunene har de siste årene fått nye og kompetansekrevende oppgaver, og ambisjonene om bedre kvalitet er store innenfor blant annet helse og utdanning. Dette krever at kommunesektoren må tenke langsiktig når den skal rekruttere, utvikle og holde på arbeidskraft med høyere utdanning.

– Derfor mener vi at ansatte med høyere utdanning bør prioriteres i dette oppgjøret for å sikre kommunene den kompetansen de trenger framover. Det må gjennom avtaleverket stilles krav til at kommunene mer aktivt må bruke lønn for å rekruttere og beholde kvalifiserte ansatte fremfor å tilsette ukvalifiserte eller la stillinger stå tomme, sier Handal.

Unio-delegasjonen på plass. Rune Johnsrud, forhandlingssjef i Dnmf, sitter  nummer to fra høyre. Foto: Dnmf

Unio-delegasjonen på plass. Rune Johnsrud, forhandlingssjef i Dnmf, sitter 
nummer to fra høyre. Foto: Jógvan H. Gardar

KS oppgjøret.jpg

I dag startet hovedtariffforhandlingene i KS-området. Fra venstre: 
Erik Kollerud, YS kommune, Steffen Handal, Unio kommune, 
Tor Arne Gangsø, KS, Mette Nord, LO kommune og Jan Olav Birkenhagen, 
Akademikerne kommune. Foto: Dnmf