05.04.2018 
– Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i staten, og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er stort, sier forhandlingsleder for Unio stat, Petter Aaslestad​.​​​​

Forhandlingsstart i dag: Forhandlingsleder Petter Aaslestad 
i Unio stat, statens personaldirektør Gisle Norheim, 
forhandlingsleder Egil Andre Aas i LO Stat, forhandlingsleder 
Anders Kvam i Akademikerne stat, og forhandlingsleder 
Pål Arnesen i YS stat. Foto: Unio​​

– Lønnsgapet mellom grupper med høyere utdanning i staten, og tilsvarende grupper med like lang utdanning i privat sektor er stort. Årets oppgjør må bidra til å redusere dette gapet, sier forhandlingsleder for Unio stat, Petter Aaslestad i forbindelse med åpningen av tarifforhandlingene i staten i dag.