22.01.2019 
​Dommen i saken om særaldersgrensen blir stående. Formannskapet i Tromsø kommune har besluttet å ikke å anke dommen i særaldersgrenssaken.

 ​Dommen i saken om særaldersgrensen blir stående. Formannskapet i Tromsø kommune har besluttet å ikke å anke dommen i særaldersgrenssaken.

Administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson, sier at hun er svært gllad for at dommen i Særaldersgrensesaken blir stående og at saken nå er avsluttet.

- Vi er glade for at motparten, Tromsø kommune, velger å ikke anke saken. Det betyr at forbundet og medlemmene har vunnet frem i en for medlemmene svært krevende sak, sier hun.

- Vi har fått fult medhold i vår påstand om at dette ikke er tariffstridig, og at medlemmenes foreliggende avtaler med Tromsø kommune om særaldersgrense er gyldige, sier Bengtsson.

Bengtsson sier at nå får vi legge saken bak oss og vi ser frem til et godt samarbeid med Tromsø kommune fremover.

- Vi har gode tillitsvalgte og engasjerte medlemmer som nå ser frem til å legge saken bak seg å se fremover.

Les om dommen her, og kommentarene fra Dnmf om tolkningen av hovedtariffavtalen her


Kontakt for mer informasjon:
Hege Merethe Bengtsson (2).jpg
Hege-Merethe Bengtsson, administrerende direktør i Dnmf, mobil 414 41 818