2000 mennesker fra 116 land er samlet i Sofia for å delta på kongressen til det internasjonale transportarbeiderforbundet (ITF). 
Det norske maskinistforbund er blant de 379 fagforeningene som deltar på kongressen som har som målsetning å finne løsninger på de mange internasjonale utfordringene som  transportnæringen står overfor. Her settes agendaen for arbeidet som skal gjøres de neste fire årene. ITF egen sjømanns- og fiskeridivisjon holder møter under kongressen, og ved siden av det offisielle programmet, gjennomføres det uformelle møter om blant annet utfordringene i offshore-industrien.

 

 

Fra DNMF deltar generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson, forbundsleder Bjørn Andreassen og fagsjef Odd Rune Malterud. I bakgrunnen ser man temaet for kongressen: "From global crisis to global justice - transport workers fighting back." Foto: Jógvan H. Gardar