08.05.2014 ​
 
Det norske maskinistforbund har fra 1. august frikjøpt forbundslederen i 50 % stilling. Bjørn Andreassen (52) bor i Tromsø og jobber som maskinsjef på Hurtigruten, der han har vært ansatt i 27 år. Han har lang erfaring som tillitsvalgt i Det norske maskinistforbund.  Han har vært formann i Troms Maskinistforening i 15 år, nestleder i forbundsstyret i fire år og forbundsleder i 3 år.
 
Dette er ny ordning for DNMF. Forholdet og arbeidsdelingen mellom Forbundsleder og Generalsekretær vil være uendret. Forbundsleder vil få stilt kontor til disposisjon i Oslo.

Bjørn Andreassen