29.05.2018 
Fremskrittspartiet var avgjørende for å sikre flertall på Stortinget for å få en utredning om handlingsrommet for å kunne stille krav om norske lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann.

 
​Fremskrittspartiet var avgjørende for å sikre flertall på Stortinget for å få en utredning om handlingsrommet for å kunne stille krav om norske lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann. De stilte seg som garantister for at norske arbeidsplasser ikke skulle flagges ut, at norsk bosatt arbeidskraft skal ha tilgang til arbeidsplassene og bo og leve i Norge, og ikke bli utkonkurrert av billigere utenlands bosatt arbeidskraft.

 
I disse dager har Regjeringen ved Næringsministeren sendt ut forslag til mandat for utredningen med frist for kommentarer i slutten av mai. 
 
I disse dager seiler Hurtigruten til Svalbard med NIS flagg og uten krav til norske lønns- og arbeidsvilkår om bord.

 
Les om Hurtigruten og Svalbard her​

 
I disse dager ønsker Regjeringen å tillate Color Line å flagge NIS og seile uten krav til norske lønns og arbeidsvilkår om bord.

 
Norske sjøfolk har blitt sviktet i denne saken før, både av høyre og venstresiden i norsk politikk.

 
Frp – nå skjer det på din vakt!
 
Av regjeringspartiene er det kun Frp som tydelig har støttet sjøfolkenes sak og som derfor har et særlig ansvar. Derfor blir et eventuelt løftebrudd så synlig og med store konsekvenser.
 
Stopp utflagging av norske arbeidsplasser!
Fremtiden ligger i havrommet.
Dette er kompetansen nasjonens fremtiden skal bygges på!
 
Nå når utredningen av handlingsrommet for å stille krav til norske lønns og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann er i ferd med å påbegynnes, virker dette unødig provoserende.

 
Kan vi forvente at FRP også går tilbake på sitt løfte om å benytte et eventuelt handlingsrom til å stille krav til norske lønns og arbeidsvilkår i Norge, på norsk sokkel og i norske farvann?
 
Det skjer på din vakt.
 
 
Mvh
 
Hege-Merethe Bengtsson
Administrerende direktør i Dnmf

 
NB: Dnmf er en partipolitisk uavhengig organisasjon