12.02.2020 
I arbeidet med innføringen av krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann sitter Frp med nøkkelen til å sikre et flertall i Stortinget om å nedsette et partssammensatt utvalg for å drive prosessen videre. Dnmf møtte i dag Frp der vi etterlyste politisk mot, og vilje, til å handle.
 
 

Administrerende direktør i Dnmf, Hege-Merethe Bengtsson (bildet) og politisk rådgiver Jørgen Andersen møtte i dag Fremskrittspartiets Morten Ørsal Johansen (bildet), og politisk rådgiver Hildegunn Stensvold Hansen, på Stortinget for å diskutere arbeidet med norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, og representantforslaget som skal til høring i Stortingets næringskomité i morgen. Johansen sitter i nevnte komité på vegne av Frp.

- Dnmf mener at det nå er viktig å få på plass et partssammensatt utvalg, og å sikre at handlingsrommet blir utnyttet. Saken er utredet i flere omganger, og kostnadene er utredet. Saken er gott analysert og dokumenter. Det haster å få satt ned et partssammensatt utvalg. Vi trenger ikke mer trenering og forsinkelser. Nå er det på tide å vise politisk mot, og å handle, var budskapet Bengtsson og Andersen hadde med til Frp i dag.

Dette var et godt og interessant møte. Dnmfs mål med møtet var å få snakket med partiet om hvor viktig det er å fylle handlingsrommet, og å påpeke at partiet har et ansvar for å få prosessen videre nå.

Frp må ta ansvar for å fylle handlingsrommet
Frp var avgjørende i å sikre et flertall i Stortinget for å utrede handlingsrommet til å kunne stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norsk farvann. Partiet har tidligere stilt seg som en garantist for at norske arbeidsplasser ikke skal flagges ut, og at norsk bosatt arbeidskraft skal ha tilgang til arbeidsplassene og muligheten til å bo og leve i Norge uten å bli utkonkurrert av billig arbeidskraft bosatt i utlandet.

Siden den gang har det blitt utført to utredninger som begge viser at det er et betydelig juridisk handlingsrom for å stille krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann. Dnmf var i møtet tydelige på at Frp nå må se seg sitt ansvar bevisst og sikre flertall i Stortinget for å nedsette et partssammensatt utvalg.

- Dnmf har en klar forventning om at Frp nå benytter muligheten til å fylle handlingsrommet og sikre videre prosess i arbeidet med å sikre norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann, sier administrerende direktør Hege-Merethe Bengtsson.

-Må sørge for gjennomføring
Dnmf benyttet møtet til å presentere viktigheten og behovet for en innføring av krav om norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel og i norske farvann. Dette for å sikre at sjøfolk bosatt i Norge kan konkurrere om arbeidsplassene i næringen på lik linje med sjøfolk bosatt i utlandet. Samtidig påpekte Dnmf viktigheten av gode rammevilkår for å sikre den fremtidige rekrutteringen til næringen. Frp har selv trukket frem eget parti som «sjøfolkenes parti». Dnmf var tydelige overfor partiet at vi forventer at de nå viser dette gjennom å sikre flertall for forslaget i Stortinget.

- Nå har vi utredet nok! Informasjonen vi trenger ligger på bordet, og vi bør nå gå videre til neste del i prosessen. Frp sitter med makten til å vippe flertallet og må nå sørge for gjennomføring i Stortinget, sier Bengtsson. 

Mer informasjon:

Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
E-post: hmb@dnmf.no
Mobil:     +47 414 41 818


Politisk rådgiver og samfunnskontakt
Jørgen Ringen Andersen
E-post: jra@dnmf.no