19.02.2018 NHO Sjøfart tilbød til slutt forlik i saken. Forliket innebærer full seier for vårt krav som innebærer at også maskinoffiserer født før 1.1.67 gis anledning til å få dekket høyspentkurset, og på samme vilkår som øvrige maskinoffiserer i rederiet.​

 
NHO Sjøfart tilbød til slutt forlik i saken. Forliket innebærer full seier for vårt krav som innebærer at også maskinoffiserer født før 1.1.67 gis anledning til å få dekket høyspentkurset, og på samme vilkår som øvrige maskinoffiserer i rederiet.​

 

Administrerende direktør, Hege-Merethe Bengtsson, i Det norske maskinistforbund:

Dnmf har nå fått fult gjennomslag i 50 års sertifikatsaken.

Vi ble i forrige uke kontaktet av NHO Sjøfart som tilbød Dnmf forlik i saken. Forliket innebærer full seier for vårt krav og innebærer at også maskinoffiserer født før 1.1.67 gis anledning til å få dekket høyspentkurset, og på samme vilkår som øvrige maskinoffiserer i rederiet. Dette gjelder også de maskinoffiserer som selv har dekket kurset. Det skal legges til rette for at maskinoffiseren kan gjennomføre kurset så raskt som praktisk mulig.

I forliket er partene også enige om at rederiet Norled trekker klagen på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelse fra nemndsbehandling.  LODs uttalelse  som støttet Dnmf's syn, blir derfor stående.

Forliket omfatter ikke bare de rederiene vi tok ut stevning mot, men samtlige av NHO Sjøfarts medlemsrederier.

Da vi har fått fult gjennomslag for kravet vårt, trekkes saken fra rettsbehandling.

Takk til alle som har støttet denne svært viktige og meget prinsipielle saken for forbundet og medlemmene og gratulere til alle dere som lojalt fulgte opp forbundets strategi.

Det ledet til seier!

Sterke sammen!

 

Maskinsjef Jan Marcussen:

Forliket er veldig gledelig, og jeg føler en lettelse over at det endelig er over. Dette var det utfallet jeg forventet fra starten av, men rederiene valgte å dra saken veldig langt.

Nå kan vi endelig fortsette, og få den oppgraderingen som vi trenger for å fremdeles være attraktive i arbeidsmarkedet. Signalet har vært veldig tvetydig når samfunnet krever at ansatte på blant annet fergene skal jobbe lenger, til de blir 70 år, og samtidig valgte rederiene å nekte å gi en gruppe denne kompetansehevingen. En avgjørelse som betyr at mulighetene i arbeidsmarkedet ble begrenset de siste 20 årene av arbeidslivet.

Med dette forliket er vi der vi tenkte. Nå er det opp til den enkelte å selv bestemme om de vil ta kurset, og om de trenger denne kompetansehevingen, for å kunne fortsette i sin jobb. For min egen del ser jeg frem til å bli satt opp på kurset, og få gjennomført det.

 

Mer informasjon, kontakt:

Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
 
E-post: hmb@dnmf.no
Telefon: +47 24 14 83 79
Mobil:     +47 414 41 818