06.05.2013


Gerd Kristiansen ble født 1. august 1955. Hun er bosatt i Harstad og har pendlet mellom Harstad og Oslo til vervet som nestleder i LO. Gerd Kristiansen ble valgt inn i ledelsen av Fagforbundet da det ble stiftet i 2003 og gikk inn i forbundets arbeidsut¬valg. Hun ble valgt til nestleder i 2005, da hun etterfulgte Tove Stangnes. Hun kom fra Norsk Helse- og Sosialforbund der hun hadde blitt valgt til nestleder i 2002.

 
Gerd Kristiansen er hjelpepleier av utdanning og har arbeidet ved Universitetssykehuset i Nord-Norge i Tromsø. Hun gikk imidlertid raskt inn i tillitsverv i NHS og var blant annet hovedtillitsvalgt i Troms fylkeskommune i ti år. Hun hadde også en rekke andre verv i NHS, blant annet var hun fast medlem av forbundets valgkomité siden midt på nittitallet.