22.12.2016 
​Kjære medlemmer og tillitsvalgte,

Vi legger bak oss et år med store utfordringer for deler av maritim næring, men også mange seiere og fremgang i viktige saker.

 
En særlig hilsen går til våre medlemmer som er rammet av situasjonen offshore. Det er krevende tider i offshoresektoren med store konsekvenser for medlemmer og tillitsvalgte.

I skrivende stund kan det se ut som om vi på nytt står overfor et krevende år, men med tegn til økt aktivitet på sokkelen i 2018.


I krevende tider er det viktig å stå sammen! Sammen er vi sterke!

Andre sektorer opplever blomstring og fremgang,


En særlig takk rettes til tillitsvalgte for den enorme innsatsen og engasjementet dere legger ned på vegne av medlemmene og Det norske maskinistforbund!

Til alle medlemmer på sjø og land, ønsker jeg en riktig god jul og et godt nytt år!

Vennlig hilsen

Hege-Merethe Bengtsson
Administrerende direktør
Det norske maskinistforbund

 

DSC_0117 (2) web.jpg