13.10.2017 
​Fra 1. oktober 2017 opprettes midlertidig en funksjon som assisterende direktør i DNMF. Funksjonen deles mellom Odd Rune Malterud (til høyre på bildet) og Håkon Eidset frem til og med landsmøtet i 2019.

 
Fra 1. oktober 2017 opprettes midlertidig en funksjon som assisterende direktør i DNMF. Funksjonen deles mellom Odd Rune Malterud (til høyre på bildet) og Håkon Eidset frem til og med landsmøtet i 2019. Det foretas ingen nyansettelser i forbindelse med dette.
 
Odd Rune Malterud blir fra og med 1. oktober 2017 og frem til og med landsmøtet 2019 assisterende direktør og fagsjef. Hans ansvarsområde, i tillegg til å være fagsjef, vil i det vesentlige innebære å være vara for administrerende direktør på politikk, myndighetskontakt og fag. Odd Rune har i praksis innehatt og gjennomført disse oppgavene allerede fra august 2014.
 
Håkon Eidset blir fra og med 1. oktober 2017 og frem til og med landsmøtet 2019, assisterende direktør og områdeansvarlig. Han beholder i det vesentlige dagens områdeansvar, og vil ha ansvaret som prosjektleder for sekretariatets landsmøteforberedelser og administrerende direktørs stedfortreder på kontoret.

Håkon og Odd Rune foto JHGardar.JPG