07.07.2017 
DNMF organiserer ansatte i brannkorps over hele landet. I Tromsø har vi blant annet vært med i prosessen som nå har ført til at de fagorganiserte og ledelsen har ryddet av veien gamle konflikter.

 
​​Hovedtillitsvalgt Geir Oddvar Dahl ved Tromsø Brann og Redning, er fornøyd med at de fagorganiserte sammen med ledelsen har greid å legge bak seg de konfliktene og utfordringene som en har hatt, og sammen blitt enige om å gå videre.

- Dette har vært en krevende prosess, men for oss har hjelpen og bistanden som vi har fått fra DNMF, både forbundsstyret og administrasjonen i Oslo, vært uvurderlig. Ikke minst at det har vært kort vei vei fra spørsmål til svar. Uten den tette kontakten med ledelsen ville prosessen neppe gått like enkelt, sier Dahl.

Han legger til at dette arbeidet også har ført til at flere har blitt oppmerksomme på DNMF, og har meldt seg inn.

Administrerende direktør i DNMF, Hege-Merethe Bengtsson sier det er viktig for forbundet å være til stede når medlemmene trenger det.

 Vi gir all honnør til den jobben som de tillitsvalgte har gjort i Tromsø. De skal få den hjelpen de trenger fra andre i forbundet, og vi ser at den jobben de har gjort gir resultater, sier Bengtsson.