27.12.2019 
​​Nå er det igjen på tide å nominere kandidater til SNMKs pris «Årets maritime lærebedrift». ​

 Nå er det igjen på tide å nominere kandidater til SNMKs pris «Årets maritime lærebedrift». Styret i stiftelsen mener det fortsatt er viktig å gi oppmerksomhet til en bedrift som tar ekstra ansvar for å sikre opplæringsplasser.

Bedrifter som tar inn maritime lærlinger og/eller kadetter kan nomineres. Det er de fire maritime opplæringskontorene, alle avdelingene av Maritimt forum og medlemsorganisasjonene i SNMK og styret i SNMK som kan nominere bedrifter. Styret i stiftelsen skal deretter gjøre en skjønnsmessig vurdering av de nominerte kandidatene basert på følgende kriterier:

1)            Antallet opplæringsstillinger i forhold til størrelsen på flåten.

2)            Innsats for næringen ut over egen bedrifts interesse.

3)            Tiltak for kvalitet i opplæringen.

4)            Tiltak for mangfold i rekrutteringen.

For at det skal være mulig å sammenlikne nominerte kandidater, ber vi om at til nominasjonen følger en begrunnelse som er knyttet opp mot kriteriene nevnt ovenfor. Frist for å sende inn nominasjonsforslag er tirsdag 21. januar 2020.  Nominasjonsforslag sendes på epost til hap@rederi.no.

Er det noen spørsmål, er det bare å ta kontakt med Hege Ajer Petterson, daglig leder i SNMK. Hun kan treffes på tlf. 93029871 eller epost hap@rederi.no>