​​​Dnmf sine medlemmer har tilgang til juridisk og faglig bistand ved en uønsket hendelse. Opplysninger om vår 24/7 beredskapstelefon finner du bak på medlemskortet ditt – eller på dnmf.no.

 
Ved involvering i en uønsket hendelse har den enkelte en rett til ikke å bidra til selvinkriminering, altså uttale seg slik at uttalelsene kan benyttes mot en i en eventuell straffesak. Ingen medlemmer er forpliktet til å oppgi annet enn navn, adresse og stilling til politiet. Til sjøs er det utelukkende havarikommisjonen som lovmessig skal foreta avhør i etterforskningssammenheng og den enkelte har en forpliktelse til å bistå Havarikommisjonen til oppklaring av ulykker.

Som en del av Dnmf sitt medlemstilbud ytes det etter eget ønske advokatbistand under og etter en krise/hendelse i jobbsammenheng.

Ta umiddelbart eller så raskt som mulig kontakt med Administrerende direktør og advokat Hege-Merethe Bengtsson på mobil +47 414 41 818. Advokaten kan deretter videreformidle evt både faglige og administrative ønsker og behov du måtte ha.

På medlemskortet ditt finner du følgende:

VED ULYKKE ANBEFALES

•             Alltid følg regler & prosedyrer

•             Avhør i etterforsknings sammenheng sjø, uføres av Havarivernkommisjonen/politi

•             Om mulig sikre alle relevante data til eget bruk

•             Oppgi KUN navn, adresse og stilling til politiet

•             Pålegg fra politiet skal være skriftlig.

•             Ingen skal avhøres uten bisitter, eks. fra Dnmf

•             Ingen uttalelser til media

•             Kontakt Dnmf så snart som mulig for avklaringer, hjelp og videre saksgang

Administrerende direktør 
Hege-Merethe Bengtsson      
Mobil: +47 414 41 818

Fagsjef
Odd Rune Malterud                  
Mobil: +47 913 21 563

Dnmf har også 24/7 beredskapsavtaler med:

Nautilus 24/7                         +44 (0)7860 017 119       Email: helpline@nautilus247.org

Sjømannskirken                    +47 951 19 181.