26.09.2013 ​

Det norske maskinistforbund har blitt gjort oppmerksom på et prøveprosjekt i Fjord1 der man har inngått en ett-årig avtale med et bemanningsselskap for å leie inn polske maskinoffiserer. ​Det norske maskinistforbundet er sterkt bekymret for de foreliggende planene i Fjord1. Planene slik de er fremlagt overfor oss og våre tillitsvalgte reiser en hel rekke spørsmål knyttet til sikkerhet og kommunikasjon på passasjerferger og hurtigbåter langs kysten, samt til hvordan man sikrer de norske maskinoffiserene mot sosial dumping og ikke underbyr de norske ansattes lønns- og arbeidsbetingelsene.
 
Dersom de polske og norske maskinoffiserene skal være sikret likeverdige lønns- og arbeidsbetingelser må hele overenskomsten for området bli gjort direkte gjeldende overfor dem og deres arbeidsgivere, fortrinnsvis ved at de ansettes direkte i rederiet. Kommunikasjon i en nødsituasjon forutsetter at mannskapet som håndterer passasjerene snakker samme språk som passasjerene. Bemanning om bord i norske ferger og hurtigbåter er skåret ned til et minimum og hvert enkelt medlem av mannskapet MÅ kunne kommunisere klart og forståelig på norsk eller skandinavisk overfor passasjerer og i forhold til resten av mannskapet.
 
Maskinistforbundet har i en årrekke oppfordret innenriksrederiene til å iverksette rekrutteringsplaner. Det er rederiet som arbeidsgiver som må sikre at man har evne til både å rekruttere inn nye, og beholde de eksisterende maskinoffiserene som rederiet trenger i forhold til de forpliktelser de har påtatt seg som en del av riksvegfergenettet de har vunnet anbud på.
 
Fjord1 velger nå en løsning som gir stor uro og med rette blant maskinoffiserene i Fjord1. Vi oppfordrer rederiet til å tenke seg om og gå i dialog med de tillitsvalgte i rederiet for å finne gode rekrutteringsordninger for fremtiden.
 
Les pressemeldingen i menyen