Etter mange timers mekling på overtid ble det en løsning i kommuneoppgjøret. Medlemmer i Unio kommune får en lønnsøkning på nivå med andre grupper. Jeg skulle gjerne sett at vi hadde fått en høyere ramme og en bedre fordeling, men samlet sett over to år er det et akseptabelt resultat, sier Ragnhild Lied, forhandlingsleder i Unio kommune. – Det har vært en svært krevende mekling med trang ramme og mange vanskelige temaer. Ut fra en helhetsvurdering kunne vi likevel ikke kaste kommunene ut i en storstreik i fjerde hovedoppgjør på rad.

Unio mener KS har bidratt til å skape forventninger blant sine ansatte i forkant av oppgjøret ved å gi inntrykk av at de vil at utdanning skal lønne seg mer for kommuneansatte.

– Når det kommer til stykke viser KS liten vilje til å bruke lønn for å stoppe kunnskapsflukten fra offentlig sektor. Det er et valg de som arbeidsgiver må ta ansvar for. Vi frykter at unge arbeidstakere vil velge seg bort fra kommunal sektor dersom denne utviklingen fortsetter, sier Lied.

RESULTATET

Alle på KS-området får et generelt tillegg på 2,1 prosent eller minimum 8500 kroner.
Alle vil også få et tillegg som tilsvarer den størrelsen minstelønnen har økt utover det generelle tillegget, jamfør tabell 1.
I tillegg er det en lokal pott på 1 prosent per 1.juli.
Totalrammen i oppgjøret i 2014 er i overkant av 3,3 prosent.
Skissen inneholder også fordeling av penger for mellomoppgjøret i 2015. Det gir Unios grupper en ytterligere lønnsvekst på 3 prosent neste år.
Partene er blitt enige om en ny hovedtariffavtale. Den gjelder fra 1. mai 2014.


Svein Roger Mandal var DNMFs representant i forhandlingsdelegasjonen.