20.04.2016

DNMFs forhandlingsdelegasjon overleverte kl. 10 i dag sine krav til motparten NHO Sjøfart i Næringslivets Hus. Partene har satt av dagen i dag og morgendagen til forhandlingene.

Forhandlingsleder for DNMF, generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson hilser på NHO Sjøfarts forhandlingsleder Harald Thomassen.

3 web.jpg

Bengtsson overleverer DNMFs krav til NHO Sjøfart.

4 web.jpg

DNMFs forhandlingsdelegasjon - bakerst fra venstre: Rune Johnsrud (forhandlingssjef i DNMF), Karl Jul Olsen (nestleder i forhandlingsutvalget), Hege-Merethe Bengtsson (forhandlingsleder innenriks og generalsekretær), Sveinung Fagervik (leder av forhandlingsutvalget), Helge Andersen (forbundsleder) Foran fra venstre: Ulf Brekke (seniorrådgiver DNMF), Anders Daniel Ödman (forhandlingsutvalget), Anders Gjestad (forhandlingsutvalget) og Jan Marcussen (vara forhandlingsutvalget).

5 web.jpg

Engere utvalg: Karl Jul Olsen, Hege-Merethe Bengtsson og Sveinung Fagervik.

6 web.jpg

Forbundsleder Helge Andersen deltar i forhandlingene med NHO Sjøfart i tråd med forbundets retningslinjer.