26.09.2017 
​​​​​​Næringsminister Monica Mæland inviterte partene til innledende møte om utredning av norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel. DNMF var til stede og uttrykte våre ønsker i forbindelse med utredningen.

 
Næringsminister Monica Mæland inviterte partene til innledende møte om utredning av norske lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske farvann og på norsk sokkel.

På møtet i dag, 26. september, ble oppfølgingen av Stortingets vedtak diskutert.

Næringsministeren ga uttrykk for at nødvendig tid og kompetanse skulle settes til disposisjon for utredningen og at det var viktig at den ble gjennomført slik at alle parter kunne ha tillit til utredningen når den ligger ferdig. Hun ga uttrykk for at handlingsrom, mulige virkemidler og konsekvens ville være en naturlig del av utredningen. Hun ga uttrykk for at dette var en juridisk utredning hvor partene skulle benyttes som referanse gruppe.

Dnmf ga bla uttrykk for at vi ønsket en partssammensatt utredning og at kyststatsprinsippet måtte stå sentralt i utredningen, samt at utredningen måtte sørge for nødvendig kompetanse og dekke bredt, slik at det er mulig å oppnå tillit til resultatet.