​Dnmf både fremla saker og benyttet ITF-kongressen til å knytte kontakter internasjonalt i saker som blir viktige for medlemmene de neste årene.

 
Maskinistforbundet deltok i tiden 10 til 16. august på den treogførtiende ITF-kongressen i Sofia med forbundsleder Bjørn Andreassen, generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson og fagsjef Odd Rune Malterud.

Kongressen blir holdt hvert 4 år og i år deltok nærmere 2000 deltagere fra 372 forskjellige fagforeninger fra hele verden.

- For oss i Maskinistforbundet var dette en vellykket kongress. Arrangørene hadde lagt til rette for interessante dager utenom plenumsdiskusjonene med mange spennende temaer innen de forskjellige land, sjø og luft seksjonene ITF består av. Med i kofferten hjem har vi et dokument som setter rammene for ITF-samarbeide og arbeid de neste fire årene, sier generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson.

I tillegg til det offisielle programmet deltok Dnmf-delegasjonen også på en rekke møter med samarbeidspartnere fra mange land.

Blant annet deltok Odd Rune Malterud i Offshore Task Force Group og ITF Maritime Safety Steering Group, hvor viktige avgjørelser for aksjoner ble tatt. Alt i alt så opprettholdt og knyttet delegasjonen nye kontakter med fagforbund som man kan dra nytte av i arbeidet fremover.

- Vi har søkt og gitt støtte mellom andre forbund, både nordiske og internasjonale fordi det er viktig å stå sammen i mange faglige spørsmål. For oss i Maskinistforbundet er det viktig å finne en god plattform når vi utover høsten blant annet skal i gang med spørsmål knyttet til vårt arbeid med norske lønns- og avtaleutfordringer, sier Bengtsson.

Hun sier at det var en uke i Sofia med lange arbeidsdager, mange gode diskusjoner, men at dette var velanvendt bruk av tid som vil komme medlemmene til gode.

På ITFs kongress: generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson, forbundssjef Bjørn Andreassen og fagsjef Odd Rune Malterud. (Foto: Jógvan H. Gardar)