25.06.2020  
ITF har satt i gang en kampanje i sosiale medier som de kaller «Action for Seafarers».  Med denne kampanjen ønsker ITF å dokumentere hverdagen til sjøfolk og deres familier.  

ITF ønsker med denne kampanjen å vekke regjeringene, slik at de forstår utfordringene sjøfolk har  for tiden. ITF ønsker å produsere en rekke videoer hvor de viser den humantære krisen som har oppstått i forbindelse med vanskelighetene med å få byttet mannskap.

Til denne kampansjen ønsker ITF at sjøfolk om bord og eller deres familier hjemme skal komme med et budskap til regjeringene. Dette skal dokumenteres med videoklipp som sjøfolk og deres familier selv tar opp.

Det de spesielt ønsker svar på er:

Hvordan har dere det? Hvordan påvirkes dere av ikke å se familiene?
Hvor lenge har du vært om bord, og hvor er du nå?
Hva ønsker du å fortelle regjeringene?
ITF ønsker å kunne bruke videoklippene som sendes inn fra sjøfolkene og deres familier. ITF understreker at i de tilfellene der det er mulig å identifisere personene i opptakene, da vil innsender få se hvordan klippet blir brukt i kampanjen, før det kan offentliggjøres.

Videoer kan sendes til training@imec.org.uk via WeTransfer. Se plakaten under for nærmere informasjon:

Hvis du ønsker mer informasjon, eller trenger et råd i forbindelse med innsending, ta kontakt med rådgiver i Dnmf, Jógvan H. Gardar, på epost jhg@dnmf.no.

Spørsmål som gjelder ITF spesielt skal til fagsjef Odd Rune Malterud, orm@dnmf.no eller mobil 91321563