23.05.2018 
​​Alle de 13 forbundene i Unio​ har sagt ja til forslag til avtale om ny offentlig pensjon. Det samme har medlemmene i LO og YS. Avtalen omfatter 800.000 offentlig ansatte.​​​​​​

 ​​– På bakgrunn av dette har styret i Unio fattet et enstemmig vedtak om å si ja til avtalen.  Vi har fått en god og solidarisk tjenestepensjonsordning for medlemmene, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Vedtaket fra de tre hovedorganisasjonene ble overlevert arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie klokken 15.00 i dag.
Med det har LO, YS og Unio alle stemt ja til ny offentlig pensjonsordning og derved får over 800 000 arbeidstakere ny pensjonsordning.

Det var 3. mars i år at arbeidstakerorganisasjonene i offentlig sektor ble enig med arbeidsgiverne om ny pensjonsordning for 800.000 offentlig ansatte. 

Den nye ordningen innføres fra 2020 for ansatte som er født i 1963 og senere, og er tilpasset endringene som er innført i Folketrygden. Ansatte født før 1963 beholder dagens pensjonsordning.

I Dnmf er forslaget grundig gjennomgått på tariffkonferansene og vært på høring i i forhandlingsutvalget for offentlig sektor, før det ble forbundsstyret behandlet forslaget og vedtok å si ja.

 - Dnmf har vurdert forslaget grundig, og har etter en gjennomgang av det, kommet frem til at Dnmf støtter forslaget. Det er samtidig viktig å huske på at spørsmålet om særaldersgrensen ikke er avklart. Det spørsmålet tas opp i egne forhandlinger til høsten, sier administrerende direktør, Hege-Merethe Bengtsson, i Dnmf.

Som Unio-medlem inngår Dnmfs konklusjon i den samlede konklusjonen fra Unio.


 

Fakta:

* Ny pensjonsordning for offentlig sektor omfatter 800 000 ansatte i stat, kommuner, fylkeskommuner, helseforetak, ideelle virksomheter m.m.

* Stat: 171 000

* Kommuner/fylkeskommuner: 480 000

* Helseforetak: 137 000

 
Mer informasjon, ta kontakt med:

Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
 
E-post: hmb@dnmf.no
Telefon: +47 24 14 83 79
Mobil:     +47 414 41 818