13.11.2013

En rapport, utgitt av Visa, estimerer Norges svarte økonomi i 2013 til å utgjøre 420 milliarder kroner.  
Ifølge rapporten kan ti prosent av den svarte økonomen fjernes ved bruk av elektronisk betaling.
- Dette understreker at det er et poeng i å betale både varer og tjenester med kort og ikke kontant, sier lederen i Unio, Anders Folkestad.
 
Julekampanje
Samarbeid mot svart økonomi (SMSØ) vil frem mot jul kjøre en kampanje for å bruke kort som betalingsmiddel. Dette er en måte å gjøre det vanskeligere å drive svart på.
Unio, som en del av kampanjen, oppfordrer alle sine medlemmer til å gjøre sitt for å redusere den svarte økonomien.
 
- Et tiltak er å gjøre alle juleinnkjøp med kort. Da sikrer man at innbetalingene blir registrert, sier Unio-lederen.
   
 Sosial dumping

I arbeidet mot svart økonomi samarbeider Unio med organisasjoner på arbeidsgiver- og arbeidstakersida samt Skatteetaten i en kampanje for å få forbrukerne til å handle hvitt i stedet for svart når de kjøper tjenester.
- Oppussing, hjelp til rengjøring, bilvask, barnepass og lignende tjenester i hjemmet handles ofte svart. Anslagsvis 100 000 norske hjem vaskes ved bruk av svart arbeid. Samtidig er det svært få som kjenner til de forenklede innberetningsordningene for arbeid i hjemmet, opplyser Folkestad.
Han opplyser at du personlig kan stilles til ansvar dersom det viser seg at firmaet du kjøper tjenester av ikke selv har betalt inn momsen.
 
- Vi som fagorganisasjon vil også sikre at ansatte i de firmaene som vi benytter oss av, tilbyr sine ansatte anstendige lønns- og arbeidsforhold, sier Unio-lederen, og legger til:
- Svart arbeid henger i stor grad sammen med sosial dumping og usikre arbeidsforhold. Det er derfor ekstra viktig å ha et våkent øye med de firmaene vi handler varer og tjenester av.
 
Handlehvitt.no
Det finnes enkle ordninger for å handle hvitt i hjemmet, men mange er likevel ikke klar over dem. Derfor er ordningene nå samlet på ett sted:
 
www.handlehvitt.no
Her får du tips og råd, samt at du veldig enkelt kan sjekke hvorvidt firmaet du kjøper tjenester av faktisk er momsregistrert. Det gjøres ved å taste inn organisasjonsnummeret firmaet oppgir.