29.05.2015

Regjeringen gir sitt bidrag gjennom maritim strategi. Det samme gjør de ansatte. Nå er det opp til Color Line-eier Olav Sunde.

 Regjeringen la i dag frem den Maritime Strategien der vi registrerer at de velger å åpne opp for NIS (Norsk Internasjonalt Skipsregister) på Color Fantasy og Color Magic.

NIS-utvalget la i september 2014 frem sin rapport der majoriteten av medlemmene gikk for en løsning der passasjerskip i utenriksfart utenfor Norden skulle kunne få muligheten til å flagge NIS. Denne innstillingen var lagt ut fra de rammene som forelå på det tidspunktet.

I etterkant av NIS-utvalgets rapport har de ansattes representanter kommet med et forslag til rederiet om en alternativ løsning til utflagging. Dette tre partsforslaget er en mulighet for Color Line som rederi til å kunne fortsette på NOR flagg med norske lønns og arbeidsvilkår om bord på alle skip. Den modellen vil gi Color Line samme konkurransefortrinn som om de var registrert i Danmark (DIS)


Sjømannsorganisasjonene ber Color Line gå i dialog med de tillitsvalgte og organisasjonene for å få ned kostnadene slik at konkurranseulempen blir redusert tilsvarende DIS. Regjeringen valgte i dag å fjerne taket og la ordningen gjelde for alle om bord noe de ansattes organisasjoner og Color Line har bedt om i mange år.

Dersom rederiet og de ansatte finner frem til en slik omforent løsning vil det bli videreført sysselsetting av Norske Sjøfolk på passasjerskipene mellom Oslo – Kiel.