14.05.2014 
Partene har frist fram til kl. 24.00 på å komme fram til et resultat.

g