20.10.2017 
​Under krisen i offshore bestemte GC Rieber seg for å si opp alle de ansatte. Høsten 2016 la de derfor ned crew-selskapet sitt hvor alle de norske var ansatt. De ønsker ikke lenger egne ansatte, men vil kun basere seg på innleid mannskap fra OSM. 66 sjøfolk ble oppsagt. 24 av de som var ansatt i Rieber fikk jobb i OSM.

 
Nå stiller sjømannsorganisasjonene seg spørsmål om lovligheten. Er det virksomhetsoverdragelse og usaklig oppsigelse? På vegne av 17 medlemmer stevnet de tre sjømannsorganisasjonen Rieber og OSM for retten med påstand om at oppsigelsene i Rieber var ugyldige, subsidiært at de hadde rett til ansettelsesforhold i OSM som følge av reglene om virksomhetsoverdragelse.

 
Advokat i Det norske maskinistforbund Ingvild Andrea Tellmann forklarer hvorfor OSM er saksøkt:
– Vi mener at virksomheten som var i GC Rieber Crewing, nemlig utleie av mannskap til et internt selskap, GC Rieber Shipping, ble overført til OSM når dette selskapet nå leier ut mannskap til GC Rieber Shipping. En tredel av de Rieber-ansatte fikk jobb i OSM, på de samme skipene som de jobbet før. Da mener vi det har skjedd en virksomhetsoverdragelse. Men vi har ikke prøvd slike saker til sjøs før, og stillingsvernet på dette punktet er ikke like sterkt som etter arbeidsmiljøloven. Derfor ønsker vi å få klarlagt om dette er virksomhetsoverdragelse som i så fall gir de tidligere Rieber-ansatte rett til jobb i OSM på de vilkår de hadde.

Terje Hernes Pettersen, advokat og leder av sjømannsforbundenes Fellessekretariat, begrunner hvorfor forbundene fører denne saken på vegne av medlemmene?
– Det er viktig å få belyst lovligheten i det som GC Rieber foretok seg høsten 2016. Våre medlemmer reagerte sterkt på at GC Rieber la ned crew-selskapet sitt hvor alle de norske var ansatt fordi de ikke ønsket egne ansatte. Selskapet vil kun basere seg på innleid arbeidskraft. Sjøfolkene gikk rett ut i arbeidsledighet med store konsekvenser for deres livssituasjon i en periode hvor arbeidsmarkedet var veldig vanskelig. Medlemmene ba om forbundets støtte, og fikk den.
Saken går for Bergen tingrett 30, 31. oktober og 1. november.

 

GC Rieber.PNG