​Generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson skal holde Unios appell i arbeidsminister Robert Erikssons hjemkommune Verdal under den politiske streiken i morgen.

 Hun ser fram til å tale til innbyggerne i Verdal og håper at DNMF-medlemmer i regionen som anledning til det, støtter opp om arrangementet. Budskapet til arbeidsministeren er krystallklart: - Fleksibilitet og frihet betyr ikke det samme for oss som for arbeidsgiversiden. Arbeidsmiljøloven er fleksibel nok som den er. Det Erikssons vil, er å flytte makt fra arbeidstakerne over til arbeidsgiverne. Arbeidstakerorganisasjonenes mulighet til å ivareta og forsvare arbeidstakernes interesser vil svekkes dersom endringsforslaget vedtas. Det er en svært alvorlig utvikling, som også kan få konsekvenser for våre medlemmer på sjøsiden.


Dersom du ikke har mulighet til å legge turen til Verdal i morgen, finnes det over 200 andre aksjonssteder å velge mellom. For fullstendig oversikt over arrangementene se mittarbeidsliv.no

 

 

HMB selfie (2) komp.jpg