06.10.2015 
​- Vi bidrar inn i dette arbeidet for å beholde norske arbeidsplasser og kompetanse på lang og kort sikt, uttaler generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson i forbindelse med lanseringen av initiativet Konkurransekraft til havs i dag.

 
Det siste året har et dramatisk fall i oljeprisen, lav økonomisk vekst og en reduksjon av olje- og gassaktiviteten i Norge og internasjonalt slått hardt inn i store deler av den maritime verdikjeden. Særlig har offshore-selskapene opplevd en kraftig aktivitetsbrems og en helt ny markedssituasjon. Norges Rederiforbund, LO, Norsk Sjømannsforbund, Norsk Sjøoffiserforbund og Det norske maskinistforbund går nå sammen om initiativet Konkurransekraft til havs. Målet er å starte en prosess for å bidra til et enda høyere fokus på produktivitets- og effektivitetsarbeid i rederiene. 

Norske offshorerederier har de siste årene opplevd en kraftig vekst og rederiene har i dag den mest avanserte og nest største flåten i verden. Men det siste året har det globale markedsbildet endret seg kraftig for hele verdikjeden offshore. Dette har skapt en krevende situasjon for offshore serviceflåten på norsk sokkel. Mange skip trekkes ut av operasjoner andre steder i verden og kommer tilbake til Nordsjøbassenget. Dette fører til mye ledig tonnasje. Konsekvensene er redusert aktivitet og lønnsomhet ved at; dagrater reduseres, skip legges i opplag, ansatte sier opp eller permitteres, leveranser utsettes og nye ordrer reduseres.

Konkurransekraft til havs er initiert av Norges Rederiforbund og LO og de to forbundene i LOs maritime samarbeidsutvalg - Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund, og Det norske maskinistforbund.

-Målsetningen med Konkurransekraft til havs er å engasjere alle ansatte i arbeidet med forslag til bedre og mer effektiv drift i selskapet, sier nestleder i LO Hans-Christian Gabrielsen.

I de deltagende rederiene skal det innen det enkelte mannskap, på det enkelte skip og i rederiet dannes arbeidsgrupper med deltakelse fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Målet er å få opp gode forslag til forbedringer i kvalitet, i oppdragsleveransen, tempo i oppdragsløsninger, kostnadsreduksjoner og derved økt konkurransekraft.

-Norge er en liten åpen økonomi der høy produktivitet og kompetanse danner kjernen i konkurransekraften. En stor og konkurransedyktig norsk flåte krever at vi er globalt ledende innen kompetanse, produktivitet og effektivitet, sier administrerende direktør i Norges Rederiforbund Sturla Henriksen.

Organisasjonene etablerer en styringskomite bestående av Johnny Hansen, Hans Sande, Hege-Merethe Bengtsson, Hans-Christian Gabrielsen og Sturla Henriksen. Disse vil møtes jevnlig. Norges Rederiforbund og LO stiller med sekretariat for styringskomiteen til organisasjonene.

For mer informasjon se www.konkurransekrafttilhavs.no

 

 

Konkurransekraft til havs web foto Stian Grøthe.jpg