30.09.2019 
​​

 Forbundsstyrets forslag til budsjett fremlagt til landsmøtet inneholdt en kontingentøkning på 10 kroner pr. måned.

I tillegg anbefalte forbundsstyret landsmøtet å vedta utvidet støtte til lokalforeningene med 10 kr. pr. lokalt medlem, konsekvensen av dette utgjorde ytterligere 10 kroner kontingentøkning. Videre ble landsmøteperioden vedtatt endret fra fire år til tre år, og for å få revidert budsjett i balanse måtte en da øke kontingentinntekten med ytterligere 10 kroner.

Landsmøtet mente likevel at Dnmf sin kontingent ligger vesentlig lavere enn hos andre forbund og vedtok med bakgrunn i dette kontingentøkning i revidert budsjett med tilsammen 30 kroner, fra 450 til 480 kroner pr. måned for yrkesaktive medlemmer. Økningen gjelder fra fra og med 1. januar 2020.  

For juniorer/studenter og ikke yrkesaktive øker kontingenten fra 95 til 100 kroner