15.04.2016 
​Pressemelding: Et offentlig utvalg har anbefalt myndighetene å utrede muligheten for å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. Med 81 sjøfolk i Moss kommune er sjøen en viktig arbeidsplass i Østfold-byen. Sjømannsorganisasjonene i Norge ber derfor Moss kommunes politiske ledelse ved ordfører Tage Pettersen om å gi sin støtte til kravet.
 – Jeg er positiv til å utrede muligheten for å innføre krav om norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, og vil ta det opp i formannskapet førstkommende mandag, sier ordfører Tage Pettersen i Moss.

Det var i formiddag seniorrådgiver Roger Mandal i Maskinistforbundet og forbundsstyremedlem i Sjømannsforbundet Ronny Øksnes møtte ordføreren i Moss for å diskutere krisen i den maritime næringen på vegne av alle de tre sjømannsorganisasjonene, Sjømannsforbundet, Sjøoffisersforbundet og Maskinistforbundet. Det viktigste budskapet fra Mandal og Øksnes var at det må gjøres mer for at ikke Moss og Østfold mister viktige kompetansearbeidsplasser.

– Vi har hatt et godt møte med ordføreren. Moss er en kommune med maritime tilknytning, og alle er enige om at norske sjøfolks kompetanse har vært avgjørende for at vi har en sterk maritim næring i Norge. Om vi ikke tar grep nå, risikerer vi at denne kompetansen forsvinner ut av landet, sier Ronny Øksnes.

Et økende antall av de 81 sjøfolkene som bor i Moss er permittert eller arbeidsledige som følge av lavere aktivitet. De tre sjømannsorganisasjonene frykter at disse ikke vil ha en jobb å gå tilbake til når aktiviteten tar seg opp igjen, fordi oppdragene i stadig større omfang overtas av båter med utenlandsk flagg som ikke behøver å ta hensyn til norske lønns- og arbeidsvilkår for sjøfolkene om bord.

– For alle andre som jobber i Norge er det innlysende at man skal ha norske lønns- og arbeidsvilkår. Det handler om grunnleggende rettigheter. Men for sjøfolk er dessverre ikke dette en selvfølge. Vi er derfor glad for at ordførerne tar vårt krav om å få utredet dette spørsmålet såpass alvorlig, sier Roger Mandal.