27.04.2015 
​Norges Rederiforbund, Det norske maskinistforbund, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund  ble den 27. april enige om en krigsrisikoavtale for skip som anløper havner i Jemen. Det ytes 100% av grunnhyre, inkl. tjenestetillegg, for den tid skipet er til havn. Avtalen omfatter alle NOR og Nordisk NIS avtaler og alle avtaler for NIS skip og Modellavtaler gjeldende for utenlandske sjøfolk. Avtalen trer i kraft 28. april kl 24.00 og løper til 31. mai, deretter 1 måned av gangen inntil den sies opp. Etter SAL § 9-5 er det for øvrig rett til å fratre dersom skipet er bestemt for en havn hvor det er krigslignende forhold,  noe jeminittiske havner for tiden skal anses som.