17.09.2019  
I formiddag startet det 38. ordinære landsmøtet i Det norske maskinistforbund på Scandic Lerkendal i Trondheim. De 53 delegatene skal i løpet av to dager ta standpunkt til flere viktige saker for kursen videre for forbundet.

I tillegg til handlingsplan, budsjett og valg av nytt styre, skal landsmøtet ta to veivalg. Det første er spørsmålet som kommer opp etter lunsj i dag, og det er om Dnmf skal slå seg sammen med et, eller flere, andre forbund, eller om Dnmf skal fortsette slik som i dag. Forbundsstyret har innstilt på at forbundet ikke skal slå seg sammen med andre forbund. Saken kommer opp som den første saken når landsmøtets delegater starter sine forhandlinger etter forbundsleders tale.

Den andre viktige saken delegatene skal ta standpunkt til, er om forbundets organisering skal endres fra dagens regioner til næringsområder. Den saken vil sannsynligvis bli tatt opp i morgen, onsdag.

Et av forslagene til vedtektsendring er å endre fra 4 år til 3 år mellom landsmøtene.

I tillegg til de 53 delegatene er flere gjester med på landsmøtet, fra inn og utland. Til sammen er i overkant av 100 deltakere på landsmøtet.​