26.05.2016 - Det var svært viktig å opprettholde forhandlingsretten på pensjon i år. Godt det er på plass, sier generalsekretær Hege-Merethe Bengtsson. Hun understreker at dette er et viktig prinsipp med ringvirkninger utover statlig sektor.

 - Unio har fått gjennomslag for viktige krav i meklingen med Staten. Vi har beholdt vår forhandlingsrett på pensjon, og fått på plass en bedre lønnsprofil for våre medlemsgrupper, sier forhandlingsleder i Unio Stat, Petter Aaslestad.

Forhandlingsleder for Unio Stat, Petter Aaslestad, er fornøyd med at en svært krevende mekling førte fram.

- Meklingen førte til en avklaring på to områder som er særlig viktige for Unios medlemmer, nemlig forhandlingsretten for avtalefestet pensjon og lønnsfordelingen i staten. Vår forhandlingsrett på pensjon er beholdt uendret. Vi har også fått på plass en lønnsprofil med et større generelt prosentvis tillegg som kommer alle medlemmene til gode. Samt en tilfredsstillende lokal pott, oppsummerer Aaslestad.
 
Et annet spørsmål som sto sentralt i meklingen, var det nye lønnssystemet i staten. I mandatet for det nye lønnssystemet ble det slått fast at all lønnsdannelse skulle skje lokalt.
- Gjennom meklingen fikk vi gjennomslag for at lønnsfordeling kan skje både sentralt og lokalt. I tillegg fikk vi inn en formulering om at lønnssystemet skal ivareta kompetanse og utdanning. Dette er en svært viktig presisering for våre medlemmer, sier Aaslestad.

- Staten ønsket kun lokale tillegg. Vi har nå fått til en avtale som er innenfor frontfaget, men som gir alle medlemmene generelle tillegg, sier han.
Unio forhandlet fram 1,15 prosent i sentralt tillegg med virkning fra 1. mai i år og 1,5 prosent til lokale forhandlinger med virkning fra 1. juli. I tillegg ble det foretatt endringer beregnet til 0,1 prosent på fellesbestemmelsene.

Protokollen fra meklingen vil legges ut når den foreligger, og Unios forbund vil etter hvert komme med informasjon til sine medlemmer.

Fakta om lønnsoppgjøret i staten

• Lønnsoppgjøret i staten og i kommunesektoren startet 12. april. Mens kommunesektoren kom til enighet, ble det brudd i staten med tre av de fire hovedsammenslutningene. 

• Mekling i statsoppgjøret startet onsdag 4. mai mellom staten og LO Stat, YS Stat og Unio Stat. Partene hadde frist til 25. mai til å bli enige. 5.440 statsansatte ville blitt tatt ut i streik om det ble brudd. 

• Partene i meklingen ble enige seks timer på overtid torsdag 26. mai, og de statstilsatte får en lønnsøkning med en ramme tilsvarende frontfaget. 

• Det gis et prosentvis tillegg på 1,15 prosent i generelt tillegg per 1. mai og 0,1 prosent i andre avsetninger. I tillegg avsettes 1,5 prosent per 1. juli til lokale forhandlinger. Fordelingen sentralt/lokalt er om lag 50/50. 

• Et partssammensatt utvalg skal se på endringer i forhandlingssystemet i staten innen 1. februar 2017. 

• Pensjonsspørsmålet stilles i bero. Det blir ingen endringer i offentlig tjenestepensjon inntil regjeringen tar et initiativ til nye forhandlinger, ifølge LO Stat.