29.05.2015 
​Situasjonen med lav oljepris har ført til at ett av tre norske rederier mener at det er legitimt å erstatte norsk mannskap med utenlandsk på lønns- og arbeidsvilkår langt fra norske standarder. Da er det uforståelig at regjeringen passivt sitter med hendene i fanget.

Flertallet i et offentlig utvalg ba regjeringen i fjor om å utrede mulighetene for å kunne stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann. Regjeringen, med statsråd Mæland i spissen, velger i stedet å ikke innhente slik kunnskap, og har stemplet norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann som «proteksjonistisk». Denne passiviteten vil på sikt føre til tap av tusenvis av norske arbeidsplasser til sjøs og dermed svekke hele den norske maritime klynge.  

- Vi er heller ikke tilhenger av ordninger som er proteksjonistiske eller på annen måte stenger aktører fra andre land ute. Vi er imidlertid tilhengere av at norske sjøfolk, på samme måte som norske rederier, skal kunne konkurrere på like vilkår som utenlandske i norske farvann. Vi ønsker velkommen rederier, flagg, sjøfolk uansett nasjonalitet på norsk sokkel. Det vi ber om er at rederier som leverer tjenester til å høste av fellesskapets ressurser, bruker arbeidskraft med norske lønns- og arbeidsvilkår. Like vilkår vil styrke norske rederier og dermed det norske flagget. Skal ikke våre felles standarder og verdier nå lenger enn til fjæresteinene? spør Johnny Hansen (Norsk Sjømannsforbund), Hege-Merethe Bengtsson (Det norske maskinistforbund) og Hans Sande (Norsk Sjøoffisersforbund).

Lederne fra de tre forbundene krever derfor at denne viktige utredningen, uavhengig av strategien, blir iverksatt så fort som mulig. De minner om at en jussprofessor i en fersk rapport slo fast at stater ikke er forhindret fra å regulere forhold som knytter seg til lønns- og arbeidsbetingelser.

- Ingen annen næring har så skjev konkurransevridning som skipsfarten. Norsk kyst og sokkel er del av norsk innlandsøkonomi, men ligger uregulert og vidåpen for rederier som bruker arbeidskraft på internasjonale minimumslønninger. Det rett og slett uhørt, sier de tre lederne.

Sjømannsforbundet som er en del av LO, samt Maskinistforbundet som er en del av UNIO minner regjeringen om at kravet om en snarlig utredning av handlingsrommet er et krav som er forankret helt til topps i både LO og UNIO sentralt.

- Dette er dermed et krav fra landets to største arbeidstakerorganisasjoner, og ikke bare Sjømannsorganisasjonene alene, uttaler Hansen og Bengtsson.