18.12.2017 
Dnmf har fått på plass en ny lønnsplassering for våre medlemmer på Fagskolen i Vest-Agder.​

 
​Vest-Agder fylkeskommune har godtatt vårt krav om at våre medlemmer, som har M1- og D1-sertifikat, skal på samme lønnsnivå som lektorer med tilleggsutdanning.

De med dagens kode som adjunkt med tillegg, blir nå avlønnet på lik linje som lektor med tillegg.

Avtalen som nå er underskrevet gjelder fra 1. august 2017. Avtalen betyr også at de vil få samme lønnsøkning som lektorer med tilleggsutdanning i fremtiden.

Forhandlingssjef Rune Johnsrud sier at dette har vært en viktig avtale å få på plass. Dnmf er i kontakt med Troms fylkeskommune om å gi samme lønnsplassering for våre medlemmer i Troms. Det er også opprettet kontakt med andre fylkeskommuner, for å sikre at det blir likt over hele landet.
Johnsrud påpeker at de som ansetter maritime lærere må være klare over at markedsverdien på disse lærerne er høy, siden de konkurrerer med stillinger innen skipsfarten.

- Dette gjelder spesielt de med M1- og D1-sertifikat, som er de høyeste sertifikatene. I tillegg har de krav om tilleggsutdannelse etter krav fra Sjøfartsdirektoratet i henhold til blant annet IMO, sier Johnsrud.

De maritime lærerne må fornye sine sertifikater hvert 5 år.
 
--