16.11.2018 
​​Det norske maskinistforbund ønsker at så mange som mulig blir med på markeringen på Eidsvoll plass/foran Stortinget, den 27. november, mellom klokken 11.00 og 13.00.​​

 
​​Det norske maskinistforbund ønsker at så mange som mulig blir med på markeringen på Eidsvoll plass/foran Stortinget, den 27. november, mellom klokken 11.00 og 13.00.

Det blir holdt appeller fra sjømannsorganisasjonenes ledere og innlegg fra politikere.
De tre sjømannsorganisasjonene holder fellesmarkering i regi av NSF i forbindelse med at regjeringen ønsker å endre forskriften, slik at det blir mulig for bla Color Line å flagge fra NOR til NIS.

Det norske maskinistforbund er opptatt av norske arbeidsplasser, og vi godtar ikke at regjeringen legger opp til at norske rederier tillates å gjennomføre sosial dumping, ved å ansette billig utenlandsk arbeidskraft, på bekostning av sjøfolk som bor og betaler skatt i Norge.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer, som har mulighet, til å bli med på markeringen.

Til våre medlemmer på Color Line:
For våre medlemmer ansatt i Color Line som er på fri og har anledning til å stille dekker forbundet reise og opphold for en dag. For de som må overnatte i Oslo for å rekke frem dekker forbundet en overnatting. Ta kontakt med medlemsservice ved Line Rogne, telefon 2414 8371 eller epost lr@dnmf.no

 
Sammen er vi sterke!


 

Mer informasjon, ta kontakt med:
Administrerende direktør
Hege-Merethe Bengtsson
E-post: hmb@dnmf.no
Telefon: +47 24 14 83 79
Mobil:     +47 414 41 818