29.11.2018 
​​NAV har godkjent lungekreft som yrkessykdom likestilt som yrkesskade. Dnmf bistod maskinoffiser som ble eksponert for asbest om bord i båt, og fikk lungekreft. 

 NAV har godkjent lungekreft som yrkessykdom likestilt som yrkesskade. Dnmf bistod maskinoffiser som ble eksponert for asbest om bord i båt, og fikk lungekreft.

Maskinisten ble eksponert for asbest i maskinrom under utførelse av arbeid med montering og demontering av asbestisolasjon ombord på norske skip i perioden 1953-1980, og fikk blant annet påvist lungekreft som følge av eksponeringen. NAV fant det sannsynliggjort at det var sammenheng mellom asbesteksponeringen og kreftsykdommen og har foreløpig utbetalt ménerstatning med kroner 300 000 til maskinoffiseren.

Dnmfs advokat Ingvild Tellmann bistår medlemmet i saken og er veldig glad på vegne av medlemmet. Han har blitt eksponert for kreftfremkallende stoffer i sitt arbeid, og har krav på erstatning for den belastningen, og det økonomiske tap og utgifter sykdommen har påført ham. NAVs vedtak er i tråd med gjeldende rettsoppfatning, som er basert på solid og omfattende forskning som påviser sammenheng mellom asbest og kreft. Det er viktig at ansvaret plasseres der det hører hjemme og det er nå rettet erstatningskrav mot forsikringsselskapet på vegne av medlemmet.

Mer informasjon, kontakt:

 
Advokat
Ingvild Andrea Tellmann